Додати в обране
Дзвоніть нам за телефоном: +38(044) 486-87-68
Віддані Україні, відкриті світу!

Права і обов'язки ліцеїста


Статут ліцею №38 ім. В.М.Молчанова (витяг)

3.3. Ліцеїсти мають право:

3.3.1. на вибір профілю навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних  та позакласних занять;

3.3.2. на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною,культурно-спортивною, лікувально-оздоровчою базою ліцею;

3.3.3. на доступ до інформації з усіх галузей знань;

3.3.4.брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, семінарах, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

3.3.5. брати участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею;

3.3.6. брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного  процесу, дозвілля учнів;

3.3.7. брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, гуртках, клубах, секціях  за інтересами;

3.3.8. на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують гідність;

3.3.9. на безпечні, нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. За особливі заслуги учні ліцею нагороджуються відзнакою “Почесний ліцеїст”, його ім’я заноситься до Книги пошани Ліцею .

 3.5.  Ліцеїсти зобов’язані:

3.5.1. дотримуватися вимог Статуту, законодавства, моральних та етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників ліцею;

3.5.2. брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом ліцею, його Статутом;

3.5.3. підвищувати свій загальний культурний рівень;

3.5.4. дбайливо ставитися до державного, громадського та особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

3.5.5.брати участь у різних видах трудової діяльності, самообслуговуванні;

3.5.6. виконувати правила поведінки ліцеїстів.

Правила поведінки ліцеїстів:

1. Прагнути до пізнання. Наполегливо, творчо оволодівати основами наук, навичками самоосвіти, постійно працювати над собою.

2. Берегти, примножувати кращі традиції ліцею, бути патріотами свого навчального закладу. Брати  активну  участь  у громадсько-корисній  праці, громадському житті.

3. Оволодівати багатством культури і мистецтва свого народу, народів світу. Прагнути бути висококультурною людиною.

4. Розвивати свої здібності, свідомо ставитися до фізичної культури та спорту, до свого здоров‘я.

5. Носити форму встановленого зразка. Слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, манерами.

6. Поважати батьків, учителів, своїх товаришів, турбуватись про хворих і людей похилого віку,  молодших – справа честі кожного ліцеїста.

7. У стосунках «учень-учитель», «учень-учень», «учень-батьки» виявляти повагу і довіру один до одного, визнавати право кожного бути особистістю.

8. Вважати пропуски уроків без поважних причин, паління, псування  майна ліцею, брутальність,  правопорушення та інші випадки надзвичайного характеру грубими порушеннями Статуту, які розглядаються педрадою та Радою ліцею, де приймаються рішення щодо подальшого перебування учня в ліцеї. Будь-яке псування майна ліцею повністю компенсується винуватцем.