Додати в обране
Дзвоніть нам за телефоном: +38(044) 486-87-68
Віддані Україні, відкриті світу!

Кафедра природничих наук


Завідуюча кафедрою Сазонова Лариса Василівна

Вчителі кафедри:

  • Марчук Олена Петрівна,
  • Лінчук Елла Сергіївна,
  • Хозєєва Ірина Михайлівна, 
  • Ляшенко Оксана Сергіївна

Основна робота кафедри спрямована на: 

1) Формування засобами навчальних предметів (біології, фізики, хімії, географії). 

2) Ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо – наукової картини світу, 

3) Вироблення екологічного стилю мислення і поведінки,

4) Виховання громадянина демократичного суспільства.

Вчителями кафедри розроблена програма інтегрованого курсу "Природознавство". Вчителі шукають нові методи і форми інтеграції предметів природничого циклу як в ліцеї (7-11 класи), так і в ліцеї, починаючи з 3-ого класу. В роботі кафедри допомагають учені науково-дослідних інститутів, викладачі вузів.

Протягом останніх років розвитку ліцею кафедра природничих наук працює в таких напрямках:
  • Екологічний;
  • Навчально-методичний;
  • Міжнародний;
  • Комп'ютерний.
Екологічний напрямок

а) Виїзні екскурсії у різні регіони нашої країни: Полтавську область, Прикарпаття, Крим, Київщину, Чернігівщину тощо. 
б) Семінари, конференції для вчителів та учнів з запрошенням вчених з проблем Чорнобиля, стану води в Дніпрі і Київському водосховищі, з проблем повітря та питної води у промислових центрах України, з екології Шевченківського району. 
в) Участь у міських конкурсах Малої академії наук, на міжнародних конференціях.

Навчально-методичний напрямок

У викладанні предметів природничого циклу переходимо до інформаційних технологій, що забезпечить усю повноту можливостей інформаційно – комп’ютерних систем. Впроваджуємо комп’ютерні засоби, за допомогою яких можна здійснювати перевірку освітнього стандарту. Це дозволить нам поетапно і планово перейти до вищого рівня, реалізації інформаційно комп’ютерної системи як інфраструктури освіти. 
Учителі кафедри надають консультації студентам старших курсів ліцею з приводу написання наукових робіт. Кращі з них захищались на щорічній науково-теоретичній конференції ліцею, району та міста.

Міжнародний напрямок

Викладачі кафедри готували ліцеїстів до участі і самі брали участь: 
а) у проекті "Комп'ютерні пілотні школи" у розділі застосування комп'ютерів до вивчення основних предметів; 
б) у міжнародній екологічній програмі (Прибалтика); 
в) у семінарі в рамках міжнародного освітньо-культурного проекту "East-West" у місті Варшава; 
г) у міжнародній єкологічній програмі (Брюссель, Бельгія)

Інформаційно-комп’ютерний напрямок

Використовуємо різноманітні засоби навчання, але для підвищення інтересу й загальної мотивації навчання впроваджуємо в роботу комп’ютерні технології. Це дає можливість створити і використовувати віртуальні лабораторії фізики і хімії, моделювати біологічні об’єкти і процеси, виконувати тренувальні вправи і миттєво одержувати підтвердження правильності відповіді, об’єктивно контролювати знання і вміння учнів. Це відкриває учням доступ до банків інформації.

Основним завданням є створення якісного програмного забезпечення для курсів фізики, хімії, біології, географії.