Додати в обране
Дзвоніть нам за телефоном: +38(044) 486-87-68
Віддані Україні, відкриті світу!

Візитівка НВК


    Ліцей №38 ім. В.М. Молчанова

 

Заклад    ліцей №38 ім. В.М.Молчанова   

Адреса   М.Київ, 01054, вул. Гоголівська, 31. Тел./факс (044)486 87 68.

 275_2.jpg

Директор закладу   - Харитонова Людмила Олександрівна, учитель математики. Закінчила КДПІ ім.О.М.Горького за спеціальністю "Математика", кваліфікація "Вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки середньої школи", а також КДЕУ ім.В.Гетьмана за спеціальністю "Фінанси і кредит", кваліфікація "Економіст". Кваліфікаційна категорія - вчитель вищої категорії,  педагогічне звання - вчитель-методист. Має друковані праці: розробки уроків з математики у фахових журналах "Математика у школі", "Математика у школах України". Загальний стаж роботи 29 років, з них педагогічний стаж - 27 років, управлінський - 3 роки. Нагороджена численними грамотами від Головного Управління Освіти Києва у 1999 р., 1996 р., 2001 р., а також Подякою від ДОН України у 2013 році та Подякою та годинником від Київського міського голови у 2003 році.

Рік заснування школи   1937рік.

2012 рік – 75 років школі №38.

Статус школи   За рішенням Київради у червні 1990 року школі наданий статус ліцею.

Напрямки діяльності (допрофільна та профільна  підготовка, спецкурси, гуртки, іноземні мови)    В ліцеї є профільні класи з поглибленим вивченням математики та гуманітарних наук. Допрофільна підготовка включає предмети: інформатика, математика, іноземні мови, економічна географія. 

Крім основного курсу предметів у ліцеї вивчають:

-         основи комп'ютерної грамотності ( з 2 класу);

-         права дитини (з 3 класу);

-         логіку (з 4 класу);

-         риторику, стилістику, поетику, драму;

-         історію культури та релігії;

-         російську та англійську літератури;

-         психологія;

-         економічну географію;

-         екологію;

-         конституційне право;

-         школу чемних манер та етику;

-         історію міжнародних відносин;

-         християнську етику в українській культурі ( 1-4 класи);

-         європейські студії (10-11 класи)


·        12 гуртки, 5 з яких - предметні, 7 - спортивно-естетичного циклу;

·        Мала академія наук;

·        клуб " Європа наш дім";

·        освіта для демократії ;

·        танцювальний клуб "Step by Step";

·        драматична студія; 

·        хорові перерви; 

·        студія "Козацький гарт"  для 5-11 класів. 

-          

З першого класу в ліцеї вивчають англійську мову, з другого – російську, а з п’ятого класу додається французьська або німецька мови на вибір.

В ліцеї працюють гуртки: спортивні, предметні, естетичного напрямку; клуб «Наш дім - Європа», дискусійний клуб.

Діяльність ліцею № 38 будується з урахуванням того, що сучасний світ є екологічною, економіко-технологічною, історико-соціальною полікультурною системою взаємозв'язків, впливів, суперечностей. Пріоритет надається загально-людським цінностям та гуманістичним домінантам . 
     У центрі нашої уваги - розвиток здібностей та обдарованості дітей, їх фізичне здоровя, інтелектуальна та духовна гармонія. Ми хочемо, щоб наші учні стали високоосвідченими , мислячими, висококультурними людьми, відданими Україні , відкритими світу, успішними, конкурентноздатними , щасливими. 
      Ліцей № 38 ім. В. М. Молчанова:  
- забезпечує кваліфіковану освіту в галузі математики, інформатики, лінгвістики, літератури, історії, права, міжнародних відносин; 
- сприяє підготовці національних кадрів; 
- бере активну участь у міжнародних освітніх проектах, вважаючи міжнародну спів працю невідємною частиною сучасного освітнього процесу. 
      Ліцей ставить перед собою завдання: 
-
 формування та розвиток висококультурної, інтелектуальної особистості; 
- формування української самосвідомості; 
- формування громадянської позиції.

     Як навчальний заклад ліцей складається з трьох ступенів середньої освіти: 

·         1-7 класи - спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови; 

·         8-9 класи - допрофільна підготовка з поглибленим вивченням англійської мови та математики;

·         10-11 класи - профільне навчання за напрямами: математичний (математика-інформатика, математика- економіка), гуманітарний (іноземна філологія, право, міжнародні відносини). 

Прийом учнів проводиться за конкурсом.

     Рада ліцею спрямовує спільну роботу вчителів, батьків, учнів щодо створення атмосфери довіри та оптимальних умов для розвитку дітей.

Кількість класів, в них учнів ( початкова школа,  базова середня школа, повна  середня школа) 

Станом на 1вересня 2014 року загальна кількість учнів – 658 ,  класів –  24:

· початкова школа –     8 класів;

·  5 – 9 класи        –   11 класів;

· 10–11 класи      –     5 класів.

 

Кількість педагогічних працівників (звання, категорії)  В ліцеї  працюють 71 педагогічний працівник, серед них вищої категорії – 50, 22 вчителі – методисти, 20 старших вчителів, 1 кандидат наук, 1 пошукувувач наукового ступеня,  2 Соросовські лауреати, один заслужений працівник народної освіти України, один заслужений учитель України.

Співпраця з вузами  З метою підвищення кваліфікації вчителів, їх наукової компетенції в ліцеї створені сприятливі умови для співробітництва з вищими навчальними закладами. Ліцей уклав угоди про співробітництво з

а) Національний технічний університет України “КПІ”, Інститут довузівської підготовки (угода 15/01 від 5.07.11); в ліцеї створений структурний підрозділ – ліцейний клас Інституту довузівської підготовки  з 5 учнів 11-а класу;

б) Київський національний університет будівництва і архітектури (угода АБВ-10-00 від 14.03.00), ліцей входить до навчального комплексу  КНУБА, учні ліцею щорічно беруть участь у олімпіадах, які проводить університет;

в) Національна академія управління (договір №18 від 1.10.99); учні ліцею навчаються на підготовчих курсах при академії; брали участь у WEB-олімпіаді НАУ;

д) університет “Україна” (угода від 18.03.02), проводить спільну освітню діяльність;

е) Національний авіаційний університет, з метою профорієнтації учні ліцею відвідують музей НАУ, зустрічаються з викладачами цього закладу;

є) Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, ліцей співпрацює з кафедрою педагогічної творчості соціально-гуманітарного факультету, викладачі цієї кафедри – часті гості педагогічних рад та методичних семінарів ліцею. Ліцей є базовим для проведення педагогічної практики студентів університету;

ж) Національний університет ім. Тараса Шевченка, студенти НУ проходять практику на базі ліцею;

з) в 2007 році була підписана угода з Національним торговельно-економічним університетом про організацію співпраці;

и) в 2008 році підписана угода про співпрацю з Київським міжнародним університетом та Міжнародним Соломоновим університетами. Учні ліцею брали участь в заходах, які проводив Київський міжнародний університет; відвідували курси з підготовки до ЗНО в Міжнародному Соломоновому університеті;

і) З 2007 року ліцей в особі вчителя кафедри суспільних наук  Уніченко І.І. співпрацює з Інститутом педагогіки АН України (лабораторія тестових технологій). У рамках експерименту вчитель кафедри Уніченко І.І. бере участь в апробації тестів з історії України. Але співпраця з з Інститутом педагогіки не обмежується виконанням цієї угоди. Так, в цьому навчальному році була підписана угода між лабораторією математичної і фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України та кафедрою математики та інформатики ліцею про співробітництво з метою проведення на базі ліцею експерементальної роботи з апробації підручників, навчальних та методичних посібників, розроблених співробітниками лабораторії, впровадження в практику роботи ліцею ефективних методів педагогічного управління процесом навчання;

ї) 24 листопада 2010 року ліцей підписав угоду про співпрацю з Інститутом гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва Академії медичних наук України

В рамках цієї угоди було проведено дослідження рівня фізичного розвитку та здоров’я учнів 3, 6 і 9 класів; впроваджений комплекс оздоровчо-профілактичної гімнастики на уроках фізкультури та фізкультхвилинках; проведені майстер-класи для вчителів початкових класів та вчителів-предметників; розроблені гігієнічні рекомендацій щодо подальшого впровадження оздоровчо-профілактичної гімнастики в навчально-виховний процес ліцею

Ліцей також співпрацює з Національним лінгвістичним університетом, Міжрегіональною академією управління персоналом, Інститутом педагогіки АПН України; ЦІППО  (як базова навчальна установа для слухачів курсів), Московським фізико-технічним інститутом (в дистанційному режимі), Українським інститутом екології  людини.

Укладені угоди ліцею з АПН України, Інститутом психології НАПН України, ЦІППО, Малою Академією Мистецтв «Школа В.В.Лубенка» (Санкт-Петербург, Росія) про проведення експериментальної роботи з гармонійного розвитку дитини засобами мистецтва.

 

Видатні випускники:

1)    Молчанов В.М., льотчик-випробувач, член загону космонавтів СРСР.

2)    Браун В.П., академік АН України, професор Інституту ядерної фізики.

3)    Сосніхін В.О., футболіст, центральний захисник команди «Динамо» Київ.

4)    Богданський Ю.М., професор кафедри вищої математики НТУУ «КПІ»

5)    Єфименко Л.П., акторка кіно, фільми «Легенда про княгиню Ольгу», «Лебедине озеро. Зона»,  «Гетьманські клейноди», «Аве Марія», «Молитва за гетьмана Мазепу».

6)    Якір М.С., вчитель математики ліцею №171 «Лідер», народний учитель України, автор багатьох підручників та посібників з математики.

7)    Бершеда Є.Р. –  заслужений діяч науки і техніки України. Дипломатичний ранг: Надзвичайний і Повноважний Посол України

8)    Німець О.Ф– академік АНУРСР, директор Інституту ядерної фізики з 1974 по 1983 рік

9)    Євінтов В.І. –український правознавець, доктор юридичних наук з 1993. З 1998 — член Європ. комітету Ради Європи із запобігання катуванням. Член групи консультантів ВС України (з 1995). Директор Центру прав людини при Українській правничій фундації (з 1995), головний редактор журналів «Український часопис з прав людини» (з 1995) і «Біженці та міграція: український часопис права і політики» (з 1997).

10)   Валах М.Я. - вчений у галузі фізики напівпровідників, член-кореспондент Національної академії наук України (1992), доктор фізико-математичних наук (1982).

11)   Кальницький М. - історик міста Києва, літератор, журналіст. Член колегії Головної ради Українського товариства охорони пам'яток історії та культури; постійний автор історичних рубрик в газетах "Комсомольская правда в Украине", «Вечірній Київ", журналі "Власть денег" та ін.

12)     Ю.Морозов -  генеральний директор телеканалу «Студія 1+1»